top of page

ASTROLOGI

Astrologi er et helt unikt udviklingsværktøj, der kan hjælpe til at skabe større bevidsthed i os mennesker. Med sit positive menneskesyn rettes fokus mod iboende potentialer og muligheder i os hver og hjælper os derved til at tackle udfordringer og vigtigst af alt: stå frem som den, vi virkelig er.

Astrologi ~ et værktøj til selvudvikling

Bevidsthedsskabende symbolsprog

Horoskopet rummer givtige informationer om os hver især, herunder iboende egenskaber og potentialer samt (oftest) karmiske udfordringer, der har det med at blokere for, at vi kan stå frem som vores 100% autentiske selv.

Empowerment tool

Med sit positive menneskesyn kaster horoskopet lys på potentialer og egenskaber i den enkelte, hjælper til at vende fokus indad og trække energien hjem, så vi kan stå stærkt i alt det unikke, vi hver især rummer - uden at bekymre os om andres, hvad andre måtte tænke.

Den frie (mod)vilje

Et af de vigtigste punkter i selvudvikling. For selvom der er potentialer for x, y eller z, så skal vi altså aktivt vælge at gå efter x, y eller x. Den frie vilje har det dog oftest til en start med at være en modvilje, hvorfor vi samtidig går ind og løsner op for gamle (usande) overbevisninger.

Hvad er astrologi?

Astrologi er læren om, hvordan astronomiske fænomener så som planeternes bevægelser og placeringer har en indflydelse på os mennesker, herunder den måde vi opfører os på og de begivenheder, vi oplever i vores liv.

 

Da vi blev født, stod planeterne på himlen på en hel specifik måde, og det er denne unikke konstellation, der danner grundlag for fødselshoroskopet. Fødselshoroskopet kan med andre ord beskrives som et screenshot af himlen på det tidspunkt, vi hver især blev født.

Selve horoskopet bygger på grundtankerne om 'de fire elementer' (luft, ild, vand og jord) og de 'tre dynamikker' (kardinal, fast og bevægelig). Helt konkret er horoskopet en krydsning af de fire elementer og de tre dynamikker, der ganget med hinanden giver 12 - altså de 12 stjernetegn, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med.

 

Hvad mange af os ikke ved er, at en horoskoptegning rent faktisk rummer hele to horoskoper; ét horoskop med de 12 stjernetegn, som vi kender og ét horoskop med de 12 huse. Stjernetegnene

 refererer til måder hvorpå egenskaber kommer til udtryk - de kan på sin vis kaldes tillægsord i sine beskrivelser - mens husene refererer til livsområder, hvori de specifkke egenskaber kommer til udtryk. 

 

Hertil har vi 14 planeter, hvoraf to er himmellegemer - altså solen og månen. Energien følger planeterne, med hvilket der menes, at planeternes individuelle placering i horoskopet vil indikere en særlig strømning af energi og derved område hvorpå fokus naturligt rettes. Og det er her, en horoskoptydning kommer ind i billedet.

Hvad kan en horoskoptydning hjælpe med?

En horoskoptydning kan nemlig hjælpe med at kaste lys på iboende egenskaber og potentialer, som du (oftest) ikke anede, du havde i dig. Horoskopet hjælper os med andre ord til at blive mere bevidste som mennesker, og hvordan vi med fordel kan arbejde med os selv, så vi kan opnå og skabe det liv, vi ønsker at leve.

En horoskoptydning er altså ikke bare en horoskoptydning. Foruden at rumme ovenstående info via sit magiske symbolsprog, giver horoskopet anledning til at sætte ord på følelser og tilstande indeni, som vi (oftest) ikke før har været i stand til at italesætte. Simpelthen fordi vi ikke har haft sproget for det.

Og vi ved alle sammen, at ord skaber bevidsthed, og med bevidsthedsarbejdet kommer forløsningen indeni. Følelsen af at 'ting falder i hak', at det hele lige pludselig giver mening, mens vi samtidig bliver i stand til at se os selv klarere og med mildere øjne. Langt de fleste af vores reaktionsmønstre er nemlig ubevidste, og derfor er det så enormt vigtigt at få et sprog for det, vi mærker indeni.

Astrologien og horoskopet er det sprog, og jeg mener fra hjertet, når jeg siger, at en horoskoplæsning kan være transformerende. Det har jeg set utallige gange og ikke mindst oplevet på egen krop og sind. Det kræver arbejde, ja, men når vi først har bevidstheden på, så er vi allerede kommet længere, end vi tror.

Jeg glæder mig helt ind i sjælen til at guide dig på din videre rejse.

~

bottom of page