top of page

YDELSER 

01.

En 1:1 astrologisk horoskoplæsning er for dig, der ønsker at blive klogere på dig selv, dine reaktionsmønstre, temperament og udviklingspotentialer. I læsningen har vi fokus på specifikke udvalgte tematikker, der fylder hos dig lige nu. Herudover kigger vi nærmere på dine (skjulte) iboende egenskaber og potentialer. Disse ligger hos mange ofte ubrugt hen, hvilket skaber en grundlæggende utilfredshed, der til trods kan være svært at sætte en finger på. Formålet er altså at åbne op for energien, så du kan begynde at udnytte og udleve dine fulde potentialer - med andre ord; være hele dig med alt du rummer og turde stå stærkt i netop denne helt unikke energi.

 

Det får du med en 1:1 horoskoplæsning:

 • Personlig 1:1 horoskoplæsning med på fokus udvalgte tematikker samt egenskaber, potentialer og muligheder med det formål at du kommer til at udnytte dit fulde potentiale.

 

Pris: 2.222,- kr.

Prisen stiger til 2.333,- kr. i maj 2024

02.

En 1:1 astrologisk prognose-læsning er for dig, der allerede har fået læst dit personlige fødselshoroskop og ønsker indblik i planeternes aktuelle (nuværende) placering, og hvordan de energetisk påvirker dig i din hverdag. Fødselshoroskopet skal ses som et snapshot af himlen i det øjeblik, vi bliver født, men herefter fortsætter planeternes sin bevægelse på himlen, og det en disses indflydelser, vi kigger nærmere på i en prognoselæsning. Helt konkret ser vi nærmere på dine personlige prognose planeter samt aktuelle transitter (planeternes bevægelse), der begge kan give et overblik over tidens indflydelser, og hvordan de energetisk påvirker lige præcis dit fødselshoroskop. I første prognoselæsning vil vi desuden korrigere dit horoskop for at sikre os, at det er det rette fødselstidspunkt, vi regner ud fra og derved skabe større nøjagtighed i udregningen af tidens indflydelser.

Det får du med en 1:1 prognose horoskoplæsning:

 • Personlig 1:1 prognoselæsning med på fokus aktuelle transitter samt dine personlige prognose planeters påvirkning af dit fødselshoroskop. Herudover korrigerer vi dit horoskop for at sikre den mest nøjagtige udregning og tydning af de aktuelle energi.

 • NB! For at booke denne læsning, er det en forudsætning, at du har fået læst dit fødselshoroskop hos mig først. Dette for at have et fælles udgangspunkt for tydningen.

 

Pris: 2.222,- kr.

Prisen stiger til 2.333,- kr. i maj 2024

03.

En 1:1 sjæls-horoskoplæsning er for dig, der er klar til at gå et skridt dybere - eller højere om man vil - i din personlige udvikling. I en sjælslæsning kigger vi nærmere på dine sjælelige potentialer og sjælsimpulser - hvad har du med dig denne gang - og ikke mindst de udviklingsmæssige udfordringer, der (oftest) ligger i at få disse til at lande på jorden, så de rent faktisk kan bruges hernede og være til gavn for dels en selv men vigtigst af alt for andre. Fokus ligger her i særdeleshed på, hvad vi kan bidrage med, mens vi er her, og ikke så meget - faktisk slet ikke - hvad vi kan få.

Tydningen i en sjælslæsning tager udgangspunkt i dine stråletraingler, der alle (7) fortæller om specifikke sjælsimpulser, man har - eller ikke har - med sig denne gang. Visheden om disse i sit eget horoskop åbner op for en endnu dybere forståelse af en selv som menneske og ikke mindst for det, som vi i virkeligheden er her for at bidrage med som åndelige væsener. Vi vil desuden se nærmere på de såkaldte haltende triangler - altså triangler hvis energi udelukkende bliver aktiveret på bestemte tidspunkter eller hvis specifikke mennesker 'stiller sig' på deres plads og derved fuldener trianglen. En meget smuk, dyb og øjenåbnende læsning, som jeg på det varmeste til dig, der er klar til at aktivere og integrere dit fulde potentiale.        

Det får du med en 1:1 sjæls-horoskoplæsning:

 • Personlig 1:1 sjæls-horoskoplæsning på fokus på dine sjælelige potentialer og sjælsimpulser. Vi kigger på ekstisterende stråletriangler samt haltende triangler og måder hvorpå disse (kan) aktiveres.

 

Pris: 2.222,- kr.

Prisen stiger til 2.333,- kr. i maj 2024

04.

En 'Synastrilæsning - Parhoroskop' er for jer som par, der ønsker at blive endnu klogere på dels jer selv men i særdeleshed sammenspillet mellem jer. Vi kigger nærmere på jeres individuelle reaktionsmønstre, temperamenter, egenskaber og potentialer og ser så efterfølgende på disse i relation til hinanden.

Parforholdet - og dybe relationer i det hele taget - kan være noget af det smukkeste og samtidig noget af det mest komplicerede. Det kan give anledning til dyb lykke og samtidig frustration, når vi misforstår hinanden og ikke formår at kommunikere hensigtmæssigt. De tidspunkter kan ikke undgås, hvis man som par skal gå igennem et helt liv sammen, hvorfor det er umådeligt vigtigt at blive bevidst dels omkring sine egne reaktionsmønstre og ikke mindst lære at forstå sin partners. Når vi bliver frustrerede eller handler uhensigtmæssigt, er det ofte fra et ubevidst sted, og det er her astrologien som bevidsthedsværktøj kommer ind i billedet. Horoskopet, som rummer utallige informationer, kan nemlig hjælpe os med at få et sprog for det, vi ikke før har vidst, hvad hed og derved bidrage til forståelsen af både vores egne og ikke mindst vores partners reaktioner. 

 

Det får du med en Synastrilæsning - Parhoroskop:

 • Individuel tydning af begge parter i relationen á ca. 1-1,5 times varighed samt synastri (sammenlægning) af jeres horoskoper for at se nærmere på jeres relation, herunder jeres styrker og udviklingspunkter. Selve synastrien varer ca. 1 time.

 • NB! Denne læsning kræver længere forberedelsestid, da to individuelle horoskoper skal tydes for ultimativt at kunne sammenfattes.  

Pris: 3.777,- kr.

05.

En 'Synastrilæsning - Mor&Barn Horoskop' er for dig som mor, der ønsker at blive endnu klogere på dels dig selv i rollen som mor og i særdeleshed blive bevidst omkring den helt unikke relation mellem dig og dit barn; jeres reaktionsmønstre og temperamenter hver især samt styrker og udfordringer (udviklingsmuligheder) i sammenspillet mellem jer.

 

I det øjeblik vi kvinder føder et barn, fødes vi også selv på ny ind i rollen som mor. En helt ny identitet at forholde sig til samtidig med at skulle forholde sig til et lille nyt væsen, der trods begrænsede udtryksmuligheder til en start også har sin helt egen unikke identitet og måde at være i verden på. Vi som forældre ønsker naturligvis at støtte vores barn bedst muligt, men det kan være udfordrende altid at forstå, rumme og guide, hvis nu barnet kommer med noget helt andet, end det vi selv kender og har erfaring med.

Når vi ikke føler, vi forstår vores barn eller er i stand til at guide det bedst muligt, kan det give anledning til frustration, fordi vi jo vil det det allerbedste. Moderskabet kan med andre ord være noget så triggende, idet det ofte bringer gamle ting og tilstande op til overfladen igen, som vi bliver bedt om at tage stilling til. Det er her astrologien som bevidsthedsværktøj kommer ind i billedet. Horoskopet  rummer nemlig utallige informationer, der kan nemlig hjælpe os med at få et sprog for det, vi ikke før har vidst, hvad hed og derved bidrage til forståelsen af vores egne og ikke mindst vores barns reaktioner og behov for ultimativt at skabe større bevidsthed i relationen.

Som mor til to drenge ved jeg om nogen, at ovenstående er noget af en mundfuld, og derfor er jeg meget taknemmelig for at have astrologien og horoskopet som bevidsthedsværktøj og støtte i mit moderskab.  

Det får du med en Synastrilæsning - Mor&Barn Horoskop:

 • Tydning af mors horoskop samt sammenspillet mellem 1-2 børn med fokus på jeres reaktionsmønstre og temperamenter hver især samt styrker og udfordringer (udviklingsmuligheder) i jeres relation.

 • Det kan være en fordel at du har fået en individuel horoskoplæsning hos mig før, men dette er ikke et krav. 

 • NB! Dette er ikke en læsning af dit barns horoskop men af jeres samspil med fokus på dig som mor, så du bedre kan forstå og guide dit barn i jeres relation. 

 

Pris: 3.333,- kr.

06.

En 1:1 Holistisk sundhedsvejledning er for dig, der ønsker at komme dine sundhedsmæssige udfordringer til livs en gang for alle. Med en holistisk tilgang til behandling finder vi de bagvedliggende årsager til dine symptomer og arbejder på at forhindre disse i at forekomme og udvikle sig frem for blot at symptombehandle. Forud for vores session, får du tilsendt et spørgeskema (anamneseskema), som danner grundlag for vores konsultation. Du bedes derfor udfylde dette grundigt forud for vores møde.

Det får du med en 1:1 Holistisk Sundhedsvejledning:

 • Personlig og uddybende konsultation med udgangspunkt i forudsendte spørgeskema (anamneseskema) á 60 minutters varighed - fysisk fremmøde eller online via zoom

 • Skræddersyet og struktureret behandlingsplan bestående af følgende planer:

  • Skræddersyet kosttilskudsplan bestående af vitaminer, mineraler, aminosyrer, urter, olier mv.

  • Skræddersyet plan med homøopati og cellesalte

  • Forslag til fysiske/mentale behandlinger

  • Forslag til kostændringer  

  • Mulighed for 15 minutters indledende telefonsamtale, hvis du ønsker dette.

Pris: 1.999,- kr.

07.

En skriftlig konsultation er til dig, der ikke ønsker at mødes fysisk (eller online) men er tilfreds med, at korrespondancen foregår via mail. En skriftlig konsultation indeholder samme mængde skræddersyede planer som en fuld 1:1 Holistisk Sundhedsvejledning blot uden mulighed for fysisk samtale og fremmøde.

 

Det får du med en skriftlig Sundhedsvejledning:

 • Personlig og uddybende konsultation med udgangspunkt i forudsendte spørgeskema (anamneseskema)

 • Skræddersyet og struktureret behandlingsplan bestående af følgende planer:

  • Skræddersyet kosttilskudsplan beståendeaf vitaminer, mineraler, aminosyrer, urter, olier mv.

  • Skræddersyet plan med homøopati og cellesalte

  • Forslag til fysiske/mentale behandlinger

  • Forslag til kostændringer

 

Alle planer tilsendes via mail.

 

Pris: 1.555,- kr.

08.

Et 1:1 Holistisk Sundhedsforløb er for dig, der ønsker at komme dine sundhedsmæssige udfordringer til livs én gang for alle samt ønsker støtte og mulighed for kontakt gennem hele dit helbredsforløb.

 

Det får du med en 1:1 Holistisk Sundhedsforløb:

 • Personlig og uddybende konsultation med udgangspunkt i forudsendte spørgeskema (anamneseskema) á 60 minutters varighed - fysisk fremmøde eller online via zoom

 • Skræddersyet og struktureret behandlingsplan bestående af følgende planer:

  • Skræddersyet kosttilskudsplan bestående af vitaminer, mineraler, aminosyrer, urter, olier mv.

  • Skræddersyet plan med homøopati og cellesalte

  • Forslag til fysiske/mentale behandlinger

  • Forslag til kostændringer

 • 1 opfølgende konsultation - fysisk fremmøde eller online via zoom

 • 1 ugentligt telefonmøde á 20 minutters varighed (op til 6 gange på 10 uger) med svar på mindre spørgsmål vedr. forløbet

 • Mulighed for 15 minutters indledende telefonsamtale, hvis du ønsker dette

 

Pris: 5.555,- kr

09.

Unlock Your Potential forløbet er for dig, der ønsker stå stærkt i HELE dig. For dig, der alt for længe har pakket sider af dig selv væk, fordi du ikke troede de passede ind eller kunne forenes med dine andre talenter. For dig, der ønsker at blive bevidst om alle dine (skjulte) potentialer og muligheder med det ultimative formål at du lærer at omfavne, anvende og drage fordel af alt det unikke, du har med dig, og som kun du kan. 

Unlock Your Potential forløbet bygger på grundtanken om, at krop, sind og sjæl hænger uløseligt sammen, hvorfor eksempelvis ubalancer og/eller blokeringer på det mentale plan oftest har det med at vise sig fysisk og omvendt. Forløbet er derfor skræddersyet nøje, så vi kommer vi hele vejen rundt og får løsnet op for både fysiske, mentale og følelsesmæssige blokeringer ved hjælp af både Astrologiens og Heilpraktikkens (naturmedicinens) unikke holistiske redskaber.

Det får du med 'Unlock Your Potential' forløbet:

Unlock Your Potential forløbet består af 5 1:1 sessioner, der afholdes over 10 uger med møde ca. hver anden uge. Nedenfor ses forløbets opbygning. Har du særlige ønsker, justeres disse naturligvis, så de passer præcis til dig og dine behov.

Session 1: 1:1 Astrologisk Horoskoplæsning
Her sætter vi fokus på dig som person og dine unikke, iboende potentialer og muligheder. Vi kigger samtidig nærmere på dine reaktionsmønstre og gamle overbevisninger, der ofte ligger og blokerer for, at vi kan stå frem som den, vi virkelig er med alt, vi rummer.

Session 2: 1:1 Personlig Prognose Horoskoplæsning & Fokuseret Karriere Horoskoplæsning
Her tuner vi ind på, hvilke områder, der er (ekstra) energi på netop nu og årene frem. I forlængelse heraf stiller vi skarpt på dine arbejdsmæssige potentialer, og hvordan du bedst muligt kan integrere og udnytte disse og derved skabe det arbejdsliv, du drømmer om.

Session 3: 1:1 Sjælshoroskoplæsning
Her går vi et spadestik dybere, og retter fokus mod dine dybeste sjælelige potentialer; hvad du er her for at bidrage med denne gang samt hvilke prøvelser og udfordringer, der skal overvindes før du kan manifestere dine dybeste ønsker, både personligt og arbejdsmæssigt.

Session 4: 1:1 Holistisk Sundhedsvejledning
Her sætter vi fokus på din fysiske krop og får løsnet op for fysiske ubalancer, der skaber blokeringer for din videreudvikling og det, du ønsker at skabe (manifestere).

Session 5: Manifestér dine dybeste ønsker - nu og altid
Afrundende og opsummerende session med fokus på din videre udvikling og færden. Her inddrager vi udvalgte manifestationsteknikker, der kan støtte dig i din rejse med at manifestere det liv, du ønsker, hver eneste dag.

Herudover står jeg til rådighed til et ugentligt kald á 20 minutter i forløbets varighed.

PRAKTISK

Varighed af sessioner: mellem 1-2 timer

Interval: forløbet strækker sig over 10 uger med møde ca. hver anden uge 

Lokation: mulighed for fysisk fremmøde, online eller et miks.

Ovenstående aftales på vores indledende samtale

Pris: 9.999,- kr.

07.

I et Sol, Måne & Ascendant-skriv får du en detaljeret beskrivelse af dit barns tre store identitetspunkter, ‘The Big Three’, der tilsammen fortæller noget om dit barns personlighed; dets følelsesmæssige reaktioner og temperament og ikke mindst om iboende egenskaber og potentialer. Derudover fortæller det noget om forholdet til moderen - eller rettere hvordan barnet opfatter moderen i deres relation.

 

Foruden en beskrivelse af Solen, Månen & Ascendanten i tegn, inddrages en tydning af deres placeringer i huse, hvilket fortæller noget om de livsområder hvor barnets egenskaber, evner og anlæg særligt vil komme til udtryk - f.eks. i kommunikation, i hjemmet, i relationer mv. Derudover tages aspekter til de tre store identitetspunkter med i betragtning, som fortæller noget om, hvilke energier der påvirker hhv. Solens, Månens & Ascendantens energi og virkefelt.

 

Du modtager skrivet via mail indenfor 24 timer i hverdage.

 

Pris: 555,- kr.

08.

I et Sol, Måne & Ascendant-skriv får du en detaljeret beskrivelse af dine tre store identitetspunkter, ‘The Big Three’, der tilsammen fortæller noget om din personlighed; dine følelsesmæssige reaktioner og temperament og ikke mindst om iboende egenskaber og potentialer. 

 

Foruden en beskrivelse af Solen, Månen & Ascendanten i tegn, inddrages en tydning af deres placeringer i huse samt betydelige aspekter til de tre identitetspunkter.

 

Du modtager skrivet via mail indenfor 24 timer i hverdage.

Pris: 777,- kr.

bottom of page