top of page

Astrologiske Horoskoplæsninger

Bliv bevidst om dine potentialer og stå stærkt i hele dig

En 1:1 astrologisk horoskoplæsning er for dig, der ønsker at blive klogere på dig selv, dine reaktionsmønstre, temperament og udviklingspotentialer. I læsningen har vi fokus på specifikke udvalgte tematikker, der fylder hos dig lige nu. Herudover kigger vi nærmere på dine (skjulte) iboende egenskaber og potentialer. Disse ligger hos mange ofte ubrugt hen, hvilket skaber en grundlæggende utilfredshed, der til trods kan være svært at sætte en finger på. Formålet er altså at åbne op for energien, så du kan begynde at udnytte og udleve dine fulde potentialer - med andre ord; være hele dig med alt du rummer og turde stå stærkt i netop denne helt unikke energi.

 

Det får du med en 1:1 horoskoplæsning:

  • Personlig 1:1 horoskoplæsning med på fokus udvalgte tematikker samt egenskaber, potentialer og muligheder med det formål at du kommer til at udnytte dit fulde potentiale.

 

Pris: 2.222,- kr.

Prisen stiger til 2.333,- kr. i maj 2024

En 1:1 astrologisk prognose-læsning er for dig, der allerede har fået læst dit personlige fødselshoroskop og ønsker indblik i planeternes aktuelle (nuværende) placering, og hvordan de energetisk påvirker dig i din hverdag. Fødselshoroskopet skal ses som et snapshot af himlen i det øjeblik, vi bliver født, men herefter fortsætter planeternes sin bevægelse på himlen, og det en disses indflydelser, vi kigger nærmere på i en prognoselæsning. Helt konkret ser vi nærmere på dine personlige prognose planeter samt aktuelle transitter (planeternes bevægelse), der begge kan give et overblik over tidens indflydelser, og hvordan de energetisk påvirker lige præcis dit fødselshoroskop. I første prognoselæsning vil vi desuden korrigere dit horoskop for at sikre os, at det er det rette fødselstidspunkt, vi regner ud fra og derved skabe større nøjagtighed i udregningen af tidens indflydelser.

Det får du med en 1:1 prognose horoskoplæsning:

  • Personlig 1:1 prognoselæsning med på fokus aktuelle transitter samt dine personlige prognose planeters påvirkning af dit fødselshoroskop. Herudover korrigerer vi dit horoskop for at sikre den mest nøjagtige udregning og tydning af de aktuelle energi.

  • NB! For at booke denne læsning, er det en forudsætning, at du har fået læst dit fødselshoroskop hos mig først. Dette for at have et fælles udgangspunkt for tydningen.

 

Pris: 2.222,- kr.

Prisen stiger til 2.333,- kr. i maj 2024

En 1:1 sjæls-horoskoplæsning er for dig, der er klar til at gå et skridt dybere - eller højere om man vil - i din personlige udvikling. I en sjælslæsning kigger vi nærmere på dine sjælelige potentialer og sjælsimpulser - hvad har du med dig denne gang - og ikke mindst de udviklingsmæssige udfordringer, der (oftest) ligger i at få disse til at lande på jorden, så de rent faktisk kan bruges hernede og være til gavn for dels en selv men vigtigst af alt for andre. Fokus ligger her i særdeleshed på, hvad vi kan bidrage med, mens vi er her, og ikke så meget - faktisk slet ikke - hvad vi kan få.

Tydningen i en sjælslæsning tager udgangspunkt i dine stråle-traingler, der alle (7) fortæller om specifikke sjælsimpulser, man har - eller ikke har - med sig denne gang. Visheden om disse i sit eget horoskop åbner op for en endnu dybere forståelse af en selv som menneske og ikke mindst for det, som vi i virkeligheden er her for at bidrage med som åndelige væsener. Vi vil desuden se nærmere på de såkaldte haltende triangler - altså triangler hvis energi udelukkende bliver aktiveret på bestemte tidspunkter eller hvis specifikke mennesker 'stiller sig' på deres plads og derved fuldener trianglen. En meget smuk, dyb og øjenåbnende læsning, som jeg på det varmeste til dig, der er klar til at aktivere og integrere dit fulde potentiale.        

Det får du med en 1:1 sjæls-horoskoplæsning:

  • Personlig 1:1 sjæls-horoskoplæsning på fokus på dine sjælelige potentialer og sjælsimpulser. Vi kigger på ekstisterende stråletriangler samt haltende triangler og måder hvorpå disse (kan) aktiveres.

Pris: 2.222,- kr.

bottom of page